← Література з фізичного виховання (за квітень 2023 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Кошура А. В. Теорія і методика спортивних тренувань : навч. посіб. / Андрій Вікторович Кошура ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; відп. за вип. Ю. Ю. Мосейчук. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 111 с. : іл., схеми, табл.

Анотація

Посібник складено згідно з програмою для університетів, інститутів та коледжів з фізичного виховання. Він зорієнтований на оволодіння студентами системою знань, необхідних для проведення навчально-тренувальних занять із виду спорту. Для студентів факультетів фізичної культури та спорту закладів вищої освіти.