← Філософія (за грудень 2022 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Sententiae : наук. журн. : український історико-філософський журнал / Засновник Вінниц. нац. техн. ун-т, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Український філософський фонд ; гол. ред. Олег Хома. – Вінниця : Універсум : ВНТУ, 2022. – Т. 41, № 2. – 238 с.

 

Анотація

Проблематика: Статті з історико-філософської тематики, термінологічні дослідження, проблеми філософського перекладу й неперекладності, вивчення рукописів, перебіг масштабних проектів у цій галузі. Коментовані білінгвічні переклади класичних іншомовних філософських текстів, що вперше публікуються українською. Висвітлення історії філософської думки в Україні й інших країнах Східної Європи та її зв’язку з широким загальнокультурним контекстом.