← Філософія (за грудень 2022 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Львівського університету. Серія філософські науки / Засновник Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. А. Карась. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – Вип. 21. – 127 с.

Анотація

У віснику публікуються актуальні філософські, політологічні, культурологічні та психологічні проблеми розвитку духовного світу людини, її свободи та самоствердження у динамічному та глобалізованому світі.