← Військові науки (за грудень 2022 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки : наук.-теоретич. та наук.-практич. зб. наук. пр. / Засновник Держ. НДІ випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Україна ; гол. ред. В. Г. Башинський. – Чернігів : Брагинець О. В., 2022. – Вип. 2 (12). – 159 с.

Анотація

Збірний наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки спрямований на висвітлення проблемних питань наукового та науково-технічного характеру у галузі створення, випробування, оцінки відповідності озброєння та військової техніки і пошук шляхів їх вирішення. Збірник буде корисним здобувачам вищої освіти, науковим та науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти; інженерам та науковим працівникам у галузі створення, випробування та оцінки відповідності озброєння та військової техніки, працівникам інженерно-технічного складу експлуатуючих підрозділів.