← Військові науки (за грудень 2022 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Забезпечення інженерного захисту територій, будівель і споруд в умовах надзвичайних ситуацій : практикум / Олексій Володимирович Васильченко, Олександр Віталійович Савченко, Юрій Анатолійович Отрош, Олег Адамович Стельмах ; Нац. ун-т цивільного захисту України, Ф-т пожеж. Безпеки ; відп. за вип. Олексій Володимирович Васильченко. – Вид. 2-ге, перероб. та допов. – Харків : Друкарня Мадрид, 2022. – 252 с. : іл., табл.

Анотація

У практикумі розглянуто задачі з визначення особливостей застосування захисних інженерних споруд, поведінки будівельних матеріалів та будівельних конструкцій, що працюють під навантаженням як у звичайних умовах експлуатації, так і в умовах впливу різноманітних чинників надзвичайних ситуацій. Практикум призначено для здобувачів вищої освіти навчальних закладів ДСНС України.