← ЗНО, навчальна література (за червень 2022 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Легендзевич Г. Я. Порівняльна психологія та психофізіологія : навч. посіб. / Галина Ярославівна Легендзевич, Галина Михайлівна Закалик ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; ред. Оксана Чернигевич. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2021. – 215, [1] с. : іл.

Анотація

Розкрито зміст сучасних поглядів на загальну та прикладну психофізіологію, методи досліджень та отримання психофізіологічної інформації, нейрофізіологічні основи психіки, феномени психофізіології психічних процесів. Висвітлено основні психофізіологічні підходи до аналізу мислення та інтелекту. Схарактеризовано основні види психофізіологічних процесів, що відбуваються в організмі людини та тварин. Посібник доповнено темами, що містять порівняльну характеристику діяльності особистості, висвітлюють зміни у її функціональних станах та реакції організму на ці стани. Висвітлено сучасні дослідження, пов’язані з психофізіологією статі, віку та адаптивної поведінки людини, що робить посібник оригінальним і відрізняє від українських та закордонних аналогів. Для студентів бакалаврського, магістерського й освітньо-наукового рівнів вищої освіти спеціальності 053 «Психологія», а також для широкого кола читачів, котрі цікавляться психологією і психофізіологією та використовують у роботі соціально-психологічні знання про психічний розвиток та порушення психіки особистості.