← ЗНО, навчальна література (за червень 2022 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Кальницька Ю. С. Соціальна психологія в Україні: друга половина XIX - початок XX століття : навч. посіб. (хрестоматія) / Юлія Сергіївна Кальницька ; НАПН України. Ін-т соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2021. – 263 с.

Анотація

Хрестоматія дає унікальний шанс ознайомитись із ключовими роботами, які презентують українську соціально-психологічну думку на зламі століть. Вони є своєрідною антологією різних поглядів, ідей, тенденцій і напрямів у роздумах вітчизняних представників наукової інтелігенції, що свідчать про автентичність зародження соціальної психології на українських теренах. Адресовано викладачам дисциплін загально психологічного та соціально-психологічного профілю закладів вищої та післядипломної освіти; аспірантам і студентам; особам, що підвищують кваліфікацію за напрямами психології та соціальної роботи; науковцям і соціальним психологам-практикам. Може становити інтерес також для вчених, що розробляють проблеми філософії науки, наукознавства, історії соціальних наук.