← Економіка (за травень 2022 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Економіка та право. Серія : Економіка, Серія: Право = Economy and law = Экономика и право : наук. журн. / Засновник НАН України. Ін-т економ.-правових досліджень, ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т" ; гол. ред. В. А. Устименко. – Київ : Академперіодика, 2021. – № 4 (63). – 130 с.

Анотація

Тематична спрямованість: публікація наукових статей з теоретичних і прикладних проблем економіки та права, оглядових і дискусійних статей, рецензій наукових праць та підручників з економічної і юридичної тематики.