← Економіка (за травень 2022 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Managment:actual issues of science and practical activity : всеукр. наук.-виробн. журн. / Засновник Вінниц. нац. аграр. ун-т ; гол. ред. Г. М. Калетнік. – Вінниця : ВНАУ, 2021. – № 4 (58). – 206 с.

Анотація

Журнал розглядає питання ефективності функціонування національної економіки та організаційних форм управління національним господарством. Приділено увагу проблемам маркетингу, управління та ефективності виробничо-господарської діяльності аграрних підприємств. Питання державного управління та адміністрування, бухгалтерського обліку та оподаткування, банківської справи та страхування, прогнозування та моделювання економічних процесів, зовнішньоекономічної діяльності, товарних потоків суб’єктів господарювання та їх інфраструктурного забезпечення.