← Психологія (за лютий 2022 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щокварт. наук.-прак. журнал / Засновник Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут" ; гол. ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 4.

Анотація

Об’єкт наукових досліджень: психічні явища, закономірності їх виникнення функціонування та розвиток; поведінка, діяльність, учинки; взаємодія людей у малих і великих соціальних групах; психофізіологічні процеси та механізми, які лежать в основі різних форм психічної активності.