← Психологія (за лютий 2022 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Проблеми сучасної психології = Problems of modern psychology : зб. наук. пр. Кам'янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / Засновник Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Нац. акад. пед. наук України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; гол. ред. С. Д. Максименко. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2021. – Вип. 54. – 256 с.

Анотація

Збірник наукових праць присвячений науковому обговоренню найбільш актуальних проблем сучасної психології. У ньому представлено широкий спектр наукових праць українських та зарубіжних дослідників. Представлено аналіз питань, умов і труднощів психологічного розвитку, вікових та індивідуальних відмінностей у розвитку особистості та психології освіти. Цільова читача збірника наукових праць – професійні психологи. , аспірантів та аспірантів, а також усіх, хто цікавиться сучасним станом психології як науки.