← Соціологія (за грудень 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : наук.-виробнич. журн. / Засновник Класич. приват. ун-т ; гол. ред. О. В. Богуславський. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2021. – № 2 (46). – 180 с.

Анотація

Висвітлення результатів наукових пошуків у галузі соціальних комунікацій, а також результатів практичних напрацювань соціальних комунікаторів-практиків.