← Екологія (за вересень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Хімія і технологія води = Journal of water chemistry and technology : міжнар. наук.-техн. журн. / Засновник НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського ; гол. ред. В. В. Гончарук. – Київ : ІКХХВ ім. А. В. Думанського НАН України, 2021. – Т. 41, № 4 (282) .

Анотація

Міжнародний науково-технічний журнал «Хімія і технологія води» є профільним у галузі хімії, фізики, біології та технології води, публікує оригінальні наукові статті теоретичного і експериментального характеру.