← Екологія (за вересень 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Меліорація і водне господарство : журн. / Засновник НААН України. Ін-т водн. проблем і меліорації ; гол. ред. М. І. Ромащенко. – К. : Аграрна наука, 2021. – № 1 (Вип. 113). – 182 с.

Анотація

У журналі відображено результати теоретичних та експериментальних досліджень із пріоритетних напрямів: агроресурси, водні ресурси, зрошення, осушення, гідрологія, екологія, гідротехніка, агроінженерія тощо. Журнал розрахований та буде корисним для науковців, фахівців водного та сільського господарства.