← ЗНО, навчальна література (за вересень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Коваленко Б. О. Від ідіолекту до літературної мови: Поділля кінця ХІХ - початку ХХ ст. : монографія / Борис Олексійович Коваленко ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; відп. ред. П. Ю. Гриценко. – Кам'янець-Подільський : Друкарня "Рута", 2020. – 383, [8] с. : іл.

Анотація

У монографії досліджено стан вивчення мовлення Поділля XIX – початку ХХ ст., схарактеризовано екстра- та інтралінгвальні чинники формування С. Руданського, А. Свидницького та М. Коцюбинського як мовних особистостей; опрацьовано рукописи /автографи/ першодруки й проаналізовано мову їхніх творів, зіставлено рукописи з пізнішими виданнями; з’ясовано, якою мірою відбилися говіркові явища, зокрема фонетичні, словотвірні, лексичні, морфологічні, синтаксичні, у творах цих авторів, а також в інших фольклорних та етнографічних записах із Поділля. Для науковців, викладачів і студентів філологічних факультетів вишів, учителів-словесників, а також усіх, хто цікавиться історією української мови.