← ЗНО, навчальна література (за вересень 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Берегова Г. Д. Культура мовлення у системі професійної підготовки молоді : монографія / Галина Дмитрівна Берегова, Олег Гарійович Предместніков. – Херсон : Олді-Плюс, 2021. – 269 с. : табл.

Анотація

У монографії «Культура мовлення у системі професійної підготовки молоді» обґрунтовується необхідність підвищення мовленнєвої культури майбутніх фахівців, висвітлюється системний підхід до інтенсивного формування культури мовлення студентів, котрий реалізується протягом усього періоду навчання у закладі вищої освіти й охоплює вивчення мовознавчих навчальних курсів, соціально-гуманітарних, фундаментальних і спеціальних дисциплін. Також у роботі подається орієнтовна схема педагогічного дослідження з проблеми вивчення майбутніми фахівцями української мови у вузькогалузевих закладах вищої освіти. Рекомендовано для викладачів закладів вищої освіти, здобувачів усіх рівнів вищої освіти та науковців.