ФОНДИ

Унікальний, різноплановий фонд ОННБ є невід’ємною складовою частиною загальнодержавного фонду України, входить до Державного реєстру національного культурного надбання та налічує понад 5 млн. документів 100 мовами світу. Бібліотечний фонд, універсальний за складом та науковий за змістом з усіх галузей знань  та хронологічної глибини відображає інформаційний, матеріальний і духовний потенціал суспільства і виконує основні функції – зберігання документальної пам’яті для майбутніх поколінь та задоволення інформаційних потреб користувачів бібліотеки. Фонд бібліотеки у своєму складі має різні види вітчизняних та зарубіжних творів друку, фото-аудіо- відео матеріали, а також видання на електронних носіях. За видами видань фонд бібліотеки розподіляється на:

- книги, брошури, карти, плакати;

- періодичні та продовжувані видання;

- документи на електронних носіях;

- автореферати дисертацій;

- мікрофільми, диски та дискети;

- ноти, платівки.

Щороку фонд бібліотеки поповнюється на понад 40 тис. книжок та періодичних видань. Бібліотека отримує обов’язковий примірник документів, виданих на теренах України. З новими виданнями можна ознайомитися в електронному каталозі бібліотеки

У фонді близько 200 тис. рідкісних видань, серед них 52 інкунабули та 155 палеотипів, різномовні раритети та стародруки, гравюри, а також унікальне зібрання з понад 2 тисяч рукописних матеріалів від ХІ до кінця ХХ століття слов’янськими, латинською, грецькою, італійською та іншими мовами. бібліотеці зберігаються цінні, раритетні колекції видань, що в різні роки були подаровані  бібліотеці меценатами графом М.М.Толстим, графом Г.П.Маразлі, графом М.С.Воронцовим та іншими.

До складу бібліотечного фонду входять: основний фонд - фонд постійного зберігання, підсобні фонди спеціалізованих відділів, читальних залів, а також обмінний та резервний фонди. Підсобні фонди та фонди читальних залів забезпечують цілеспрямоване, комплексне обслуговування  окремих груп користувачів відповідно до специфіки їх інформаційних потреб та створюється з метою оперативного обслуговування користувачів документами актуальної тематики і, в залежності від призначення, мають галузевий або універсальний характер. Особливий інтерес серед користувачів мають підсобні фонди відділів рідкісних видань і рукописів, мистецтв, краєзнавства «Одесика».

Особливе місця у бібліотечному фонді належить періодичним виданням. Зібрання періодичних видань є найважливішою складовою частиною фонду бібліотеки, яка налічує понад 2 млн  примірників, 40 тис. найменувань газет і журналів російською, українською та іноземними мовами з усіх галузей знань. Комплекти газет ХІХ поч. ХХ століть є передусім цінними історичними документами в економіці, політиці, культурі. Інформація, що міститься на їх сторінках, залишається актуальною і цікавою й до сьогодні, а іноді єдиним джерелом для дослідників та краєзнавців. Гордістю бібліотеки є зібрання дореволюційних періодичних видань Півдня України та особливо одеських. Серед них перші альманахи і журнали «Киевская старина» (1882-1906 рр.), «Херсонские епархиальные ведомости» (1860-1919 рр.), «Сборник Херсонского земства», (1868-1906 рр.), «Телеграф», (1869-1900 рр.), комплекти газет «Одесский вестник» (1827 – 1893 рр.), «Одесские новости (1884- 1920 рр.), «Южное обозрение» (1896-1901 рр.), «Херсонские губернские ведомости» (1843-1901рр.), «Сенатские ведомости» (1893-1917рр.), «Одесский листок» (1888-1917 рр.), «Южная мысль» (1911-1917 рр.) та інші. Інформація про фонд бібліотеки для користувачів надається у каталогах та картотеках, зокрема в електронному каталозі, який започатковано з 2000 року.

Велика увага приділяється питанню збереження книжкових фондів. Шляхом перенесення документів на цифрові носії інформації створюється страховий фонд з метою виключення з процесів обслуговування користувачів оригіналів документів особливо історійко-культурного значення, захисту пам’яток друку і писемності, документів, що користуються підвищеним попитом, а також груп документів, фізичний стан яких є незадовільним. Для виконання цих завдань придбано новий сканер.

Створено: 26.07.2010
Оновлено: 28.10.2020
Переглядів: 9538
© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.