«Сучасна енергетика в екосистемі: новітні технології та проєкти»: до Міжнародного дня енергозбереження

00.jpg

За ініціативи міжнародної екологічної мережі «Шкільний проект з використання ресурсів та енергії» (SPARE), у квітні 2008 року на міжнародній нараді координаторів SPARE, 11 листопада оголошено Днем енергозбереження.

Основна мета – привернути увагу влади та громадськості до раціонального використання ресурсів та розвитку відновлюваних та альтернативних джерел енергії.

Проблема енергозбереження пов’язана не тільки з економічними питаннями – зниження собівартості продукції при виробництві чи витрат на енергоресурси в побуті, це важливий елемент боротьби зі змінами клімату. У зв’язку з цим, Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про оголошення 2014-2024 років Десятиліттям сталої енергетики для всіх, підкресливши важливість сучасних послуг у сфері екологічно сталого енергопостачання для ліквідації бідності та розвитку в цілому.

У резолюції зазначається, що на даний час частка нових та відновлюваних джерел енергії в світовому енергетичному балансі все ще невелика у зв’язку з високою вартістю таких технологій. У зв'язку з цим Асамблея рекомендувала вжити заходів щодо забезпечення економічної ефективності використання нових та відновлюваних джерел енергії шляхом більш активного надання допомоги в галузі наукових досліджень і дослідно-конструкторських розробок. Генеральна Асамблея ООН рекомендувала урядам створювати сприятливі умови для популяризації та використання нових та відновлюваних джерел енергії та більш ефективного енергоспоживання.

Україна, має значні природні ресурси та унікальне для Європи навколишнє середовище, та нажаль, одночасно є однією з найбільш екологічно забруднених країн регіону. До того ж, в Україні енергія використовується найменш ефективно. Водночас, країна володіє багатими природними ресурсами та важливими міжнародними водними джерелами, а отже її промислова діяльність та споживання енергії мають значний вплив на глобальні кліматичні зміни.

З 24 лютого 2022 року, з повномасштабним вторгненням РФ на територію України, українська енергетика зустрілася з переліком нових, ще більш загрозливих викликів, як то ядерний тероризм із захопленням АЕС, численні пошкодження критичної інфраструктури – електричних і газових мереж, критичне зниження попиту на енергетичні продукти у зв’язку з виїздом населення і припиненням бізнесу, ще більш критичне зниження рівня оплат в енергетичній системі, та рішення не дивлячись на бойові дії по всій території країни продовжувати синхронізацію енергетичної системи України з енергосистемою Континентальної Європи, паливна криза та ін.

Події останніх місяців 2022 року показали, що реальне рішення для енергетичної безпеки країни – відновлювані джерела енергії, а не ядерна енергетика. Країна повинна рішуче взятися за перебудову енергетичного сектору та його декарбонізацію. До 2030 року щонайменше 45% нашої електроенергії має надходити з повного спектру відновлюваних джерел енергії, а в кінцевому споживанні енергії, включаючи транспорт і опалення, частка ВДЕ має бути не менше 35%.

Щоб це сталося нам потрібен план для того, щоб уповні використати потенціал наших вітрів і сонця, радикально підвищити енергоефективність, електрифікувати промисловість і транспорт. Тоді ми зможемо значною мірою позбутися викопного палива та бути незалежними від його імпорту.

Атомні електростанції можуть знову стати мішенню для ядерного тероризму. Вони також вимагають тривалого та складного будівництва, дуже дорогі та утворюють небезпечні відходи. Механізмів безпечного захоронення ядерних відходів досі не існує, до того ж атомні електростанції не є кліматично нейтральними, якщо брати до уваги повний життєвий цикл палива та самих АЕС.

Відновлювані джерела енергії сьогодні чистіші, їх легше і швидше будувати та вони вже набагато дешевші.

Від кожного з нас залежить в якому світі ми живемо зараз і в якому будуть жити наступні покоління.

Фахівці Одеської національної наукової бібліотеки підготували літературу про сучасні дослідження вітчизняних та іноземних учених по енергозбереженню та альтернативній енергетиці, про новітні технології, які використовуються в цих галузях.

1.jpg

Альтернативна енергетика: співпраця юридичної науки та бізнесу на шляху інноваційного розвитку : зб. матеріалів круглого столу, м. Одеса, 4 груд. 2020 р. / Нац. ун-т «Одес. юр. акад.» ; відп. ред. Т. Є. Харитонова, Х. А. Григор'єва. – Одеса : Видавн. дім «Гельветика», 2020. – 192 с. : іл.

Збірник матеріалів містить тези доповідей учасників даного наукового заходу.

2.jpg

Безпека експлуатації альтернативних джерел енергії : навч. посіб. / Г. С. Калда, В. В. Шевеля, А. С. Бєліков, О. В. Романішина, Р. Б. Папірник. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 197 с. : іл., табл.

У посібнику розглянуті питання стану та перспектив розвитку альтернативної енергетики в Україні. Описані найбільш ефективні види альтернативної енергетики та безпека праці робітників, пов’язаних з роботою у закладах, що продукують альтернативну енергію.

3.jpg

Глосарій технічних термінів у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії = Glossar mit Fachbegriffen aus den Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien = Glossary of technical terms on energy efficiency and renewable energy : пер. с нем. / за ред. О. Масняк, С. Павлюк, І. Яремко ; пер. О. Блащук ; ред. Н. Гораль. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. – 209 с.

Пропонований глосарій полегшить роботу з німецькими джерелами інформації та дасть краще розуміння специфіки тем, які починають розвиватися та формуватися в Україні. Це видання допоможе у подальшому формуванні технічної термінології українською мовою та послужить основою для дальших робіт у цій сфері.

4.jpg

Дядькович, В. Т. Відновлювана енергетика для журналістів : посібник / В. Т. Дядькович, В. О. Комар, С. В. Кравчук. – Вінниця : Твори, 2021. – 77 с. : іл., табл.

ЗМІ формують суспільну думку про всі сфери нашого життя через контент, який готують і яким діляться із своїми читачами. Якою є, і якою буде ця думка, залежить від того, наскільки обізнаними у питаннях ВДЕ є і можуть стати самі журналісти; а ще – від того, наскільки просто й доступно вони зможуть пояснити процеси, які відбуваються в українській енергетиці загалом та у сфері ВДЕ зокрема.

5.jpg

Рязанова, Н. О. Економічний розвиток альтернативної енергетики в Україні: теорія, методологія, стратегічні орієнтири : монографія / Н. О. Рязанова, Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Старобільськ : ТРОПЕА, 2020. – 415 с. : іл., схеми, табл.

У монографії досліджено теоретико-методологічні та прикладні засади стратегічного управління розвитком альтернативної енергетики в національній економіці України.

6.jpg

Тащеєв, Ю. В. Використання відновлюваних джерел енергії на підприємствах : монографія / Ю. В. Тащеєв, Одес. нац. економ. ун-т. – Одеса : Бондаренко М. О., 2019. – 242 с.

Досліджено сутність економічного механізму в контексті використання відновлюваних джерел енергій на підприємствах, розглянуто підхід до формування механізму ефективного енергозбереження підприємств, проведено критичний огляд розвитку відновлювальної енергетики в Україні.

Створено: 10.11.2022
Переглядів: 670
© 2022 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.