← Енциклопедії, довідники (за вересень 2017 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Субботін С. О. Довідник з підготовки, оформлення рецензування, аналізу та публікації наукових праць = Handbook on the writing formatting, review, analysis and publication of scientific works = Справочник по подготовке, оформлению, рецензированию, анализу и публикации научных работ : навч. посіб. / С. О. Субботін, А. О. Олійник ; Запоріз. нац. техн. ун-т ; за ред. С. О. Субботіна. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 297 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Книга містить систематизований виклад матеріалу з написання, оформлення, та подання наукових робіт до друку у наукових виданнях, а також огляд стандартів оформлення бібліографічних посилань. Розглянуто питання авторської та редакційної етики. Наведено поради щодо підготовки наукових робіт до презентацій на публічних заходах.

Видання призначене для студентів, аспірантів і науково-педагогічних співробітників вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ.