← Енциклопедії, довідники (за вересень 2017 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Вринчану Ф. Д. Українсько-латинсько-румунський та румунсько-латинсько-український словник лінгвістичних термінів / Ф. Д. Вринчану,  І. С. Макар, Д. В. Бічер ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2017. – 95 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

До українсько-латинсько-румунського та румунсько-латинсько-українського словника лінгвістичних термінів увійшло 685 найуживаніших українських і румунських лексичних терміноодиниць і понять, що охоплюють різні галузі мовознавства (фонетику, лексикологію, морфологію, синтаксис) з румунськими та українськими відповідниками і з вказівкою від яких латинських слів вони безпосередньо походять. Словник стане у пригоді студентам-філологам румунського відділення для кращого розуміння і засвоєння фахових термінів.

Словник слугуватиме практичним порадником для студентів філологічних факультетів, аспірантів, науковців і всіх, хто цікавиться лінгвістичною термінологією.