← Енциклопедії, довідники (за вересень 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Лозова Н. Є. Дзвона чи дзвону? або -а ( -я) чи -у (-ю) в родовому відміннику : словник-довідник / Н. Є. Лозова, В. Б. Фриндак. вид. 2-е, доп. – Київ : Наукова думка, 2015. – 166 с.

 

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Словник покликаний зорієнтувати користувача в правильному виборі закінчень родового відмінка однини іменників чоловічого роду на приголосний, що є одним із гострих питань сучасного українського правопису, і запропонувати стислі узагальнені рекомендації щодо вживання закінчень родового відмінка загальних та власних назв.

До реєстру включена активна загальномовна лексика, широко залучені терміни різних сфер та найуживаніші неологізми, закінчення яких не завжди легко визначити.

Як нормативний довідковий посібник словник розрахований на широке коло користувачів – учнів і вчителів, студентів і викладачів, службовців і ділових людей, журналістів і письменників та ін.