← Енциклопедії, довідники (за вересень 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Словник термінів з менеджменту : / Нац. транспортний ун-т ; розроб. М. Н. Бідняк, А. П. Гречан, Л. О. Литвинко. – Київ : НТУ, 2016.– 192 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Словник термінів з менеджменту містить 2455 слів і понять, які найбільш вживаються в управлінні організаційними структурами. В словнику використана сучасна лексична і сленгова фразеологія, використані наукові терміни і фрази. Також словник являє собою довідкове видання упорядкованого переліку слів і словосполучень з короткими їх характеристиками, та характеристиками зазначених понять.

До словника введено значну кількість слів іншомовного походження, що зумовлюється накопиченням результатів управлінської та пізнавальної діяльності людства. Культура спілкування сприяє: досягненню поставленої мети, мистецтву управління, розвитку інтелекту та мовних навичок.

Представлений словник виконує інформативну та нормативну функції:він є універсальним інформаційним джерелом для розуміння того чи іншого явища у менеджменті.