← Історія (за грудень 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Збірник наукових праць. Серія: Історія та географія / Засновник Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; відп. ред. В. Я. Білоцерківський. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2019. – Вип. 56. – 127 с.

Анотація

У збірнику розглядаються актуальні проблеми історії України, всесвітньої історії, маловідомі питання з археології, історичного краєзнавства, історії науки і техніки, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, а також подані матеріали, пов’язані з розвитком української освіти й науки.

Для науковців, працівників освіти і культури, студентів.