← Історія (за грудень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Проблеми гуманітарних наук. Серія: Історія : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Засновник Дрогоб. держ. пед. ін-т ім. І. Я. Франка ; гол. ред. Василь Ільницький. – Дрогобич : ДДПУ, 2019.

Проблеми гуманітарних наук. Серія: Історія. – 2020. – Вип. 3 (45). – 370 с.

Анотація

У збірнику наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка висвітлюються актуальні проблеми історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, теорії і методології історичної науки, археології, етнології, історії науки й техніки. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру.