← Історія (за грудень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Старожитності Лукомор'я = Antiquities of Lukomorie : електр. іст. журн. / Засновник Нац. спілка краєзнавців України. Миколаївська обл. орг., Наук.-дослід. центр "Лукомор'я" ; гол. ред. Віктор Савченко. – Миколаїв : [б.в.], 2020. – № 2 (2). – 145 с. : іл.

Анотація

Мета журналу полягає у висвітленні нового погляду на ключові проблеми світової історії та місце в ній України, що спирається на сучасні наукові підходи та максимально широке коло доступних історичних джерел, осмислення подій, явищ і процесів минулого у контексті соціальної, інтелектуальної, економічної, демографічної та військової історії тощо. Важливим є представлення нових напрямків історичної науки у міждисциплінарному розрізі: історико-політичного й історико-філософського підходів, соціальної й етнічної історії, історії науки і техніки, історичної демографії тощо, для відображення широкого спектру поглядів на хід світової й української історії, висвітлення взаємодії соціально-економічних, політичних і соціокультурних аспектів в історичному розвитку, показати вплив людського фактора в історичному процесі.