← Історія та етнографія (за вересень 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Гелей Степан. Про ідеї, героїв і політику : вибранні статті та повідомлення / Степан Гелей; упоряд. О. Кендус, В. Клок, Ю. Михальський; передм. В. Кондратюка. – Львів : Вид-во Лівів. торг. екон. ун-ту. 2016. – 927 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Книга містить вибрані статті та повідомлення доктора історичних наук, професора С. Гелея, в яких досліджуються проблеми боротьби українського народу за свободу і незалежність, історія української політичної думки; розкривається безцінний скарб нації – Шевченкова спадщина, роль Наукового товариства ім. Шевченка у відродженні української державності, Рогатинської гімназії, що відіграла важливу роль в освітньому русі початку ХХ ст.; висвітлюється історія економічного розвитку Галичини та української кооперації.

У збірнику містяться статті, опубліковані в енциклопедіях, а також передмови, інтерв’ю, рецензії, відгуки на монографії, дисертації та інші матеріали.