← Література з питань права (за лютий 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Право на свободу та особисту недоторканність: практика Європейського суду з прав людини та законодавство України : наук.-практ. посіб. / Уклад. Ю. Г. Севрук, М. В. Рябенко, А. В. Столітній ; за заг. ред. А. В. Столітній, М. В. Рябенко. – Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2019. – 444 с.

Анотація

У рукописі з урахуванням Європейського законодавства проаналізовані можливості забезпечення в Україні права на свободу та особисту недоторканність.

Видання розраховане на працівників органів прокуратури, поліції та органів правопорядку, суддів, адвокатів, викладачів і наукових працівників, аспірантів, студентів та курсантів вищих юридичних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами кримінального судочинства.