← Література з питань права (за лютий 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Галунько В. М. Основи застосування адміністративної відповідальності до іноземців та осіб без громадянства в Україні : монографія / Віра Миколаївна Галунько. – Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2019. – 137 с.

Анотація

У монографії на основі комплексного аналізу адміністративно-правової відповідальності іноземців та осіб без громадянства в Україні, виявленні теоретичні і практичні проблеми, пов’язані із правовою реалізацією суб’єктами публічного адміністрування своїх повноважень у зазначеній сфері, розроблено науково-обґрунтовані рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування системи суб’єктів держави у сфері суспільних відносин, пов’язаних з порушеннями іноземцями та особами без громадянства адміністративного законодавства України, притягнення їх до адміністративної відповідальності та організація профілактичної роботи з ними.

Монографія призначається для широкого кола читачів: вчених у галузі адміністративного права, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, посадових осіб публічної адміністрації, а також для всіх хто цікавиться даною проблематикою.