← Література з питань права (за лютий 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Мельник Р. С. Адміністративне право і процес: теорія та практика правозастосування : монографія / Роман Сергійович Мельник. – Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2019. – 211 с.

Анотація

Монографія висвітлює низку теоретичних та практичних питань в царині адміністративного права та адміністративного процесу (адміністративного судочинства). Читачам пропонується авторський погляд на сталі наукові концепції та конструкції, які піддано ґрунтовному переосмисленню. У підґрунтя роботи покладено відповідний історичний та зарубіжний досвід, що підсилює рівень наукової обґрунтованості та достовірності сформульованих висновків.

Монографія стане у нагоді вченим, викладачам права, практикуючим юристам. Робота буде корисною також і студентам для підготовки до навчальних занять з дисципліни «Теоретичні проблеми адміністративного права».