← Література з питань права (за лютий 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Берило О. Г. Теоретичні аспекти кримінальної відповідальності за ненадання допомоги хворому медичним працівником : монографія / Олександр Георгійович Берило. – Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2019. – 223 с.

Анотація

У монографії проведено комплексне наукове дослідження питань кримінальної відповідальності за ненадання допомоги хворому медичним працівником. На сьогодні визначається гостротою проблема якості надання медичних послуг співробітниками відповідних установ України під час здійснення ними своїх професійних обов’язків. Питання, пов’язані з кримінально-правовою характеристикою ненадання допомоги хворому медичним працівником, є складними за суттю й актуальними не лише для кримінального законодавства України, а й для держав пострадянського та європейського простору.

Монографія призначається для широкого кола читачів: вчених у галузі кримінального права, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, посадових осіб публічної адміністрації, а також всіх хто цікавиться даною проблематикою.