← Історія та етнографія (за грудень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Ковба Ж. М. Людяність у безодні пекла : поведінка місцевого населення Східної Галичини в роки "Остаточного розв'язання єврейського питання" / Жанна М. Ковба ; ред. і авт. передм. Леонід Фінберг. – Вид. 4-те, випр. і допов. – Київ : Дух і Літера, 2019. – 293, [2] с.

Анотація

На матеріалах архівних джерел, мемуарів, записаних автором усних спогадів корінних галичан: українців, поляків, євреїв - свідків подій, розглянуті соціальні, економічні умови життя трьох народів у міжвоєнні роки, в роки Другої світової війни. Основна увага приділена поведінці місцевого населення в роки так званого «остаточного вирішення єврейського питання». Вперше публікуються імена галичан: поляків та українців, знищених фашистами за допомогу євреям. Більш повно, ніж у попередників, представлено дані про галичан - Праведників народів світу.

Представляє інтерес для істориків, соціологів, українознавців, тих, хто цікавиться історією, сучасністю, перспективою міжнаціональних відносин.