← Історія та етнографія (за травень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Українське пограниччя: варіативність традиційної культури : Одеські етнографічні читання : зб. наук. праць / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Упр. культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одес. обл. держ. адм., Нац. спілка краєзнавців України. Одес. від-ня ; редкол. В. К. Борисенко, Л. К. Вахніна, М. С. Глушко. – Одеса : ОНУ, 2018. – 358 с.

Анотація

На сторінках видання розглядаються актуальні проблеми особливостей культури населення пограниччя, міжетнічних взаємин в порубіжних регіонах, історії міграцій, переселень та питання трансформацій в культурі, особливостей традиційної культури, міжетнічних взаємин.

Збірка рекомендується етнографам та історикам, фольклористам, мистецтвознавцям, краєзнавцям, студентам і учням загальноосвітніх шкіл.