← Література з питань екології (за травень 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Сучасні проблеми та шляхи економічного розвитку підприємств та індустрії туризму в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. викладачів, молод. вчених і студентів, м. Дніпро, 18 травня 2018 р. / Дніпр. гуманіт. ун-т, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, Черкас. держ. технол. ун-т ; гол. оргком. О. В. Негодченко. – Дніпро : ДГУ, 2018. – 192 с.

Анотація

У збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів, молодих вчених і студентів досліджуються сучасні проблеми соціально-економічного розвитку туризму в Україні та його правового регулювання; шляхи формування інноваційно-інвестиційного інструментарію економічного зростання підприємств, галузей, регіонів. Аналізується роль та функції рекреацій в індустрії туризму, оцінюються сучасні шляхи й проблеми розвитку рекреаційно-туристичної діяльності в Україні; вивчаються тенденції та умови ефективного функціонування підприємств готельно-ресторанного бізнесу як важливої складової сфери гостинності. Розглядаються актуальні теоретичні й практичні аспекти створення моделей та механізмів управління ефективністю суб’єктів господарювання і економічних систем.

Збірник призначений для науково-педагогічних працівників, студентів, аспірантів, докторантів, працівників органів державної влади, а також широкого читацького загалу, котрий цікавиться проблемами розвитку підприємств та регіонів України.