← Література з питань екології (за травень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Мельник Л. Г. Економіка природних ресурсів : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Леонід Григорович Мельник, Ірина Миколаївна Сотник, Олена Юріївна Чигрин. – Суми : Університетська книга, 2018. – 346 с. : табл.

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто зміст і функції природних факторів, підходи до формування економічної оцінки природних ресурсів, системи кадастрів та платного природокористування, питання власності на ресурси, шляхи підвищення ефективності природокористування. Подано тлумачення спеціальних термінів та понять, розкриваються найважливіші закономірності та взаємозв’язки в розвитку механізмів економіки природних ресурсів. Висвітлені актуальні питання управління природними ресурсами на сучасному етапі розвитку України, теоретико-методичні засади ресурсозбереження.

Призначений для підготовки магістрів спеціальності «Економіка довкілля та природних ресурсів», а також може бути корисним для студентів екологічних та економічних спеціальностей, викладачів та інших фахівців з питань економіки природних ресурсів й охорони довкілля, ресурсозбереження.