← Література з питань екології (за травень 2019 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Грицик В. Екологія довкілля. Охорона природи : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. – Київ : Кондор, 2018. – 290 с. : табл.

 

Анотація

У посібнику висвітлено систематизований матеріал ментальних дисциплін екології, соціоекології та охорони навколишнього середовища. Розглядаються особливості структури навколишнього середовища людини та основні антропогенні впливи людської діяльності на довкілля. Викладено основні поняття і принципи екології як науки про взаємодію живих організмів і їх сукупностей між собою та з навколишнім середовищем. Розглянуто проблеми і перспективи охорони природи з точки зору сучасної екологічної парадигми. Приділено увагу як проблемам глобальної екології, так і проблемам взаємодії людини й довкілля в Україні.

Посібник розрахований на студентів середніх і вищих навчальних закладів технічного й гуманітарного профілю, де викладаються курси «Екологія», «Соціоекологія», «Охорона природи», вчителів, викладачів, інженерно-технічних працівників, слухачів курсів підвищення кваліфікації.