← Література з питань екології (за травень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Романова А. А. Туристична індустрія : стратегія розвитку та управління : монографія / Анна Анатоліївна Романова ; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Брагинець О. В., 2018. – 399 с. : табл.

Анотація

Монографія містить наукове обґрунтування стратегічного управління туристичною індустрією. Визначено теоретико-методологічні засади механізмів державного регулювання розвитку туристично-рекреаційної галузі. Досліджено світовий досвід стратегічного управління у туристичній сфері. Проведено аналіз методичних підходів до управління туристичною індустрією за кризових умов: нестабільного соціально-економічного становища, браку бюджетного фінансування, збройних конфліктів, репутаційних втрат тощо.

Монографія призначена для студентів і слухачів вищих навчальних закладів, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, а також працівників туристичної індустрії та представників туристичних громадських організацій.