← Література з питань екології (за травень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Екологічне право : підруч. для студентів вищ. юрид. навч. закл. / Анатолій Павлович Гетьман, Ганна Валеріївна Анісімова, Вікторія Леонідівна Бредіхіна, Алла Костянтинівна Соколова, Сергій Володимирович Размєтаєв ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; за ред. Анатолій Павлович Гетьман. – Харків : Право, 2014. – 431 с.

Анотація

Підручник підготовлений колективом викладачів кафедри екологічного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на основі сучасного чинного екологічного законодавства і відповідно до оновленої програми курсу екологічного права. Його основу становлять Загальна й Особлива частини, які включають відповідні теми, що висвітлюються з урахуванням вимог кредитно-модульної системи з навчальної дисципліни «Екологічне право України».

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів, науковців, громадських організацій, а також працівників правничих установ. Він також може стати в нагоді всім, хто цікавиться питаннями правового забезпечення вимог екологічної безпеки довкілля, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, реалізації та захисту екологічних прав та інтересів людини, особливостями міжнародно-правової охорони довкілля.