← Література з питань медицини (за лютий 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Годован В. В. Фармакологія в рисунках і схемах / Владлена Володимирівна Годован ; Одес. нац. мед. ун-т ; за ред. і передм. Валентин Йосипович Кресюн. – Вінниця : Нова книга, 2019. – 462 с. : іл.

Анотація

У виданні висвітлено питання загальної та приватної фармакології, передбачені навчальним планом і програмою з фармакології, затвердженою МОЗ України. Курс фармакології представлений у доступній і наочній формі, яка акцентує увагу студентів на алгоритмі вивчення предмета і полегшує його засвоєння. Унікальність видання полягає в тому, що об’ємний і складний матеріал з фармакології наведений у зручній для сприйняття формі, лаконічний і чітко структурований. Інформація по кожній групі наводиться в уніфікованій і логічній послідовності зі схематичним викладом механізмів дії ліків та їх ефектів, що полегшує сприйняття матеріалу.

Призначено для студентів вищих медичних і фармацевтичних вузів III-IV рівнів акредитації, інтернів, лікарів, провізорів.