← Література з питань медицини (за лютий 2019 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Антонік В. І. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури : навч. посіб. : для студентів вищ. навч. закл. / В. І. Антонік, І. П. Антонік, В. Є. Андріанов ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 335 с. : табл.

Анотація

В навчальному посібнику представлений науково обґрунтований сучасними даними матеріал, що стосується анатомії і фізіології дитячого організму та окремих його систем від моменту народження до юнацького віку.

Посібник рекомендується викладачам та студентам вищих і середніх педагогічних навчальних закладів, закладів фізичної культури, вчителям шкіл, вихователям дошкільних закладів та позашкільних спортивно-тренувальних організацій, а також всім тим, хто цікавиться проблемами оптимізації розвитку дітей.