← Література з питань медицини (за лютий 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Гострий риносинусит у дітей : монографія / Андрій Афанасійович Лайко, Дмитро Ілліч Заболотний, Валентин Васильович Синяченко, Діана Дмитрівна Заболотна, Юрій Володимирович Гавриленко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України". – Київ : Логос, 2017. – 172, [1] с.

Анотація

У монографії представлено сучасні погляди на етіологію гострого риносинуситу, зокрема розглянуто майже всі збудники, які викликають гострий риносинусит, патогенез, клінічний перебіг; діагностику, ускладнення та методи лікування. Основою монографії є досвід авторів з цієї проблеми, а також систематизовані дані літератури за останні три десятиліття.

Видання розраховане на слухачів, які навчаються в системі післядипломної освіти, практичних лікарів, які стикаються з цією проблемою, клінічних ординаторів, аспірантів, науковців, які спрямовують свої зусилля на її розробку, а також студентів медичних вищих навчальних закладів.