← Література з питань медицини (за лютий 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Пропедевтична педіатрія : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / Віталій Григорович Майданник, Валентин Григорович Бурлай, Олег Зіновійович Гнатейко, К. Д. Дука, Ю. М. Нечитайло ; за ред. Віталій Григорович Майданник. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Вінниця : Нова книга, 2018. – 871 с.

Анотація

У підручнику викладені принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям, стисла історія розвитку педіатрії, дана характеристика періодів дитячого віку, анатомо-фізіологічні особливості органів та систем, а також обміну речовин у дітей різних вікових груп. Описані закономірності та сучасні тенденції фізичного і нервово-психічного розвитку дітей, їх оцінка і семіотика порушень. Розглянуті основні принципи і тактика раціонального вигодовування та харчування здорових дітей раннього віку. Детально описані особливості й методи клінічного обстеження різних органів та систем у дітей, загальна і спеціальна семіотика найпоширеніших захворювань дитячого віку.

Підручник відповідає програмі, затвердженій МОЗ України, і розрахований на студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів та ін.