← Література з питань медицини (за лютий 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Гострий та хронічний риносинусит у дітей : навч.-метод. посіб. / Андрій Афанасійович Лайко, Дмитро Ілліч Заболотний, Олександр Миколайович Науменко, Валентин Васильович Синяченко, Діана Дмитрівна Заболотна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України". – Київ : Логос, 2017. – 194 с.

Анотація

У навчально-методичному посібнику представлено сучасні погляди на етіологію гострого та хронічного риносинуситу, патогенез, клінічний перебіг, діагностику, ускладнення та методи лікування. Його основою є досвід авторів з цієї проблеми, а також систематизовані дані літератури за останні три десятиліття.

Видання розраховане на слухачів, які навчаються в системі післядипломної освіти, практичних лікарів, які стикаються з цією проблемою, клінічних ординаторів, аспірантів, науковців, які спрямовують свої зусилля на її розробку, а також студентів медичних вищих навчальних закладів.