← Історія та етнографія (за січень 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Неизвестная "Черная книга" : материалы к "Черной книге" под редакцией Василия Гроссмана и Ильи Эренбурга / Гос. архив РФ ; сост., подгот. текста, примеч. Илья Альтман ; предисл. Александр Гельман ; прим. И. Лемпертас, Г. Смирин. – М. : АСТ : Corpus, 2015. – 415 с.

Анотація

У 1947 році в Москві повинна була вийти з друку ЧОРНА КНИГА унікальна збірка документів і оповідань про Холокост, підготовлена відомими радянськими літераторами і журналістами (Маргаритою Алигер, Веніаміном Кавериним, Рувімом Фраерманом, Віктором Шкловським та іншими) під керівництвом Василя Гроссмана і Іллі Эренбурга. Проте цього не сталося: з політичних причин публікація була заборонена, набір ЧОРНОЇ КНИГИ розсипаний, гранки і рукопис вилучені, а багато хто з тих, хто працював над книгою, репресований.

Справжнє видання включає спогади, листи і щоденники, зібрані в 40-х роках редакторами ЧОРНОЇ КНИГИ і з різних причин не включені в її остаточний текст або використані частково.