← Історія та етнографія (за січень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Паска Г. Лев Бачинський: творець української соборності / Ганна М. Паска ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Івано-Франків. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; за наук. ред. А. Королько. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2018. – 122 с.

 

Анотація

У праці висвітлено основні аспекти громадсько-політичної діяльності Л. Бачинського. Розкрито його внесок в український національно-визвольний рух кінці ХІХ – першої третини ХХ ст. Охарактеризовано чинники, що впливали на формування світогляду Л. Бачинського, досліджено його парламентську працю в австрійському парламенті 19071918 рр. та польському сеймі 19281930 рр., з’ясовано внесок політика у становлення української державності у період ЗНУР. Проаналізовано вплив Л. Бачинського на діяльність Української радикальної партії (з 1926 р. – Української соціалістично-радикальної партії).

Видання адресоване українській молоді, студентству, науковцям, краєзнавцям, учителям, жителям краю, усім, кому українська минувшина додає наснаги до суспільної праці у вивченні відомих і маловідомих постатей України, малої батьківщини.