← Історія та етнографія (за січень 2019 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Безкоровайна Л. Символіка України / Любов Титівна Безкоровайна ; ред. Тамара Степанівна Март. – Київ : Фолиант, 2018. – 91 с. : кол. іл.

Анотація

Накопичена автором інформація за період пошуків відомостей про український прапор і герб, аналіз маси матеріалів з історії загальносвітових символів, міфології етносів світу, відкриття та висновки дали поштовх для написання недослідженої історії українського етносу в період III тис. до н. е. X ст. н. е.