← Історія та етнографія (за січень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Залюбовський Г. Твори з історії та етнографії Малоросії / Григорій Антонович Залюбовський ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; підгот. тексту, вступ. ст. З. П. Маріна ; комент. З. П. Маріна. – Київ : Видавець Олег Філюк, 2015. – 310 с.

 

Анотація

У виданні вміщені історико-етнографічні статті, пісенний та прозовий фольклор одного з зачинателів етнографічного вивчення населення Степової України, зокрема, Катеринославської губернії Г. А. Залюбовського. Саме ним у 1860-х рр. здійснені перші фольклорні та краєзнавчі записи на теренах строкатого в етнічному та етнографічному відношенні історико-культурного регіону. Видання супроводжується вступною статтею та коментарями.

Книга буде корисна історикам, етнографам, краєзнавцям, всім, кого цікавлять питання становлення етнографічної науки, етнічних та етнографічних особливостей населення Катеринославщини та суміжних з нею територій.