← ЗНО, навчальна література (за квітень 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Інженерна екологія. Навч.-метод. комплекс : навч. посіб. / О. Д. Муляр, І. М. Бендера, Я. М. Михайлович та ін. ; за ред. О. Д. Муляра, І. М. Бендери ; Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т . – Кам’янець-Подільський : Сисин Я. І., 2016. – 308 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

У навчальному посібнику наведена типова навчальна програма із дисципліни «Інженерна екологія», курс лекцій, лабораторних робот, організація індивідуальної та самостійної роботи студентів, рекомендації діагностики знань та організації навчального процесу. Для студентів ступеня вищої освіти «бакалавр» із напряму «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», а також науково-педагогічних працівників вищих закладів аграрної освіти.