← ЗНО, навчальна література (за квітень 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Кулик О. Д. Основи журналістики : навч. посіб. / О. Д. Кулик ; Держ. вищ. навч. закл. «Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький : КСВ, 2015. – 151 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Навчальний посібник відображає основні напрями вивчення дисципліни «Основи журналістики». Для зручності роботи з матеріалом і більш ефективної організації занять посібник умовно поділяється на чотири блоки : лекційний матеріал ; теоретичні питання, що висуваються на практичні заняття ; практичні завдання, які студент має виконати з метою засвоєння теоретичного матеріалу і вміння його застосувати в практичній діяльності та контрольні питання до кожної теми.

Посібник розрахований на студентів спеціальності «Українська мова і література», які отримують спеціалізацію «Редагування освітніх видань», та учнів, які закінчують середні навчальні заклади гуманітарного типу.