← ЗНО, навчальна література (за квітень 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вступ до фаху з електроніки та комп’ютерної інженерії : навч. посіб. / А. А. Зорі, В. М. Лукашенко, В. М. Співак та ін. ; під заг. ред. О. В. Вовни ; ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т", Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут", Черкас. держ. технол. ун-т. – Покровськ : ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. – 312 с. : іл.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

У посібнику викладені важливі для студентів питання організації навчального процесу в технічному університеті, аналізуються різноманітні форми навчальної роботи, основні аспекти інженерної діяльності та вимоги до фахівця. Наведено матеріали, що присвячені особливостям побудови і використання електронних та комп’ютерних пристроїв і систем. Розглянуті питання щодо оформлення учбової, технічної та наукової документації.

Навчальний посібник призначений для студентів, фаху електроніка і комп’ютерна інженерія та може бути корисний студентам споріднених спеціальностей і фахівцям електронної техніки.