← Історія та етнографія (за жовтень 2018 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Яворівщина у повстанській боротьбі : розповіді учасників та очевидців / НАН України, Ін-т народознавства ; запис., упорядк. і літ. опрац. Євген Луньо ; наук. ред. Василь Сокіл. – 2-ге вид. – Львів : Растр-7, 2017.

Т. 1 : Наконечне Перше. Наконечне Друге. – 2017. – 543 с.

 

Анотація

Пропоноване видання є збірником матеріалів народної оповідної традиції про національно-визвольну боротьбу жителів Яворщини у ХХ століття, пов’язані з нею постаті, події, випадки. В основі розповідей лежать передовсім народні оповідання, а також перекази та легенди – фольклорні жанри, що їх називають зразками історичної пам’яті народу. До першого тому увійшли матеріали із сіл Наконечне Перше та Наконечне Друге.

Для фольклористів, істориків, етнографів, культурологів, краєзнавців, а також усіх, кому небайдуже героїчне минуле української нації.